28 Mart 2023,  

Fərmanlar

1. 19.04.2022 “Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin təsvirinin və nümunəsi”nin təsdiq edilməsi haqqında.
2. 21.06.2021 “Xüsusi, hərbi və diplomatik rütbələrin ixtisas dərəcələri ilə qarşılıqlı uyğunlaşdırılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında.
3. 16.05.2019 “Daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanılan əmək müqaviləsinin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi haqqında.
4. №527/11.02.2019 Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə.
5. №1480/21.6.2017 Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi QAYDASI.
6. №950/23.06.2016 Dövlət orqanlarında karguzarliğın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
7. №464/01.07.2011 “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə.
8. №776/20.06.2008 Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısının və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə.
9. №614/16.08.2007 Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Qanununun tətbiq edilməsi barədə.
10. №420/21.06.2006 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə.
11. №432/27.07.2006 Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə.
12. №194/7.02.2005 Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
13. №290/1.09.2005 Pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifatına uyğunlaşdırılması Siyahısının təsdiq edilməsi barədə.
14. №911/4.08.2003 İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında.
15. №937/22.10.2003 İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalara görə təminedici və yardımçı bölmələrin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında.
16. №949/23.10.2003 Aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə.
17. №665/28.01.2002 Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə.
18. №774/24.08.2002 Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə.
19. №551/9.08.2001 Dövlət orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası adından verilən şəhadətnamənin nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə.
20. №571/3.09.2001 Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi tədbirlərindən şikayət verilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə.