28 Mart 2023,  

Qanunlar

1. №1331-VKQ/02.11.2018 Dövlət Bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında.
2. №1332-VKQ/02.11.2018 Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında.
3. №1333-VKQ/02.11.2018 Dövlət Dövlət Himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında.
4. №1308-IVQ/30.09.2015 Vətəndaşların müraciətləri haqqında.
5. №352-IIIQ/31.05.2007 Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında.
6. №1024-IIQ/30.09.2005 İnformasiya əldə etmək haqqında.
7. №733-IIQ/07.09.2004 Dövlət sirri haqqında.
8. №580-IIQ/13.01.2004 Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında.
9. №683-IIQ/08.06.2004 Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında.
10. №515-IIQ/07.11.2003 Azərbaycan Respublikasının «Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə» medalının əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi barədə.
11. №365-IIQ/30.09.2002 Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında.
12. №335-IIQ/31.05.2002 (07.07.2002) Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi haqqında.
13. №334-IIQ/31.05.2002 (07.07.2002) Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında.
14. №156-IIQ/22.06.2001 (01.09.2001) Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında.
15. №926-IQ/21.07.2000 (01.09.2001) Dövlət qulluğu haqqında.
16. №505-IQ/19.06.1998 Məlumat azadlığı haqqında.