28 Mart 2023,  

QƏBUL GÜNLƏRİ

 

 
Vəzifəsi Soyadı, adı, atasının adı Qəbul günləri Saat Qəbulun keçirildiyi yer
Sədr Qəribli İsmayıl Cavanşir oğlu Hər ayın I və III həftəsinin üçüncü günləri 09:30-12:30

 

 

 

Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə

küçəsi 23, Dövlət İmtahan Mərkəzinin

inzibati binası, qəbul otağı

Sədr müavini Qurbanov Ümid Bahaddin oğlu Hər həftənin ikinci günü 09:30-12:30
Şöbə müdiri Salayev Samiq Yaşar oğlu Hər həftənin birinci-üçüncü günləri 09:30-12:30,
14:30-17:30
Şöbə müdiri Məmmədov Razi Qadir oğlu Hər həftənin ikinci-dördüncü günləri 09:30-12:30,
14:30-17:30
Şöbə müdiri Abbasov Mahir Hüseyn oğlu Hər həftənin dördüncü günü 09:30-12:30
Şöbə müdiri Əliyev Kəramət Eldar oğlu Hər həftənin beşinci günü 14:30-17:30
Sektor müdiri Bağırov Zaman Camal oğlu Hər həftənin beşinci günü 14:30-17:30