30 Yanvar 2023,  

İmtahanın təşkili və keçirilmə qaydaları